Rådgivning

Hvis du er utilfreds med måden din sag eller du selv bliver behandlet på i kommunen eller den afgørelse kommunen har truffet, kan du få juridisk hjælp til at klage over sagsbehandlingen og/eller afgørelsen.

Jeg kan hjælpe med sager inden for social- og beskæftigelsesområderne både i forhold til ydelser, indsatser samt rettigheder:

 • Hjemmetræning
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Merudgifter
 • Afløsning og aflastning
 • Boligindretning
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Sygedagpenge
 • Førtidspension
 • Fleksjob
 • Revalidering
 • Rehabiliteringsplaner
 • Enkeltydelser, herunder hvis du er i risiko for at blive sat ud af din bolig
 • Særlige ydelser, herunder ekstraordinær høj husleje og tandbehandling